Bílý plameňák

autorská činnost Ivy Folajtárové

Bílý plameňák

"Kvést a přinášet plody na každém místě země, kam je člověk zasazen, není snad toto cíl? A není snad naším úkolem pomáhat jej uskutečňovat?"

Etty Hillesum 1942


You are welcome on my opening exhibition 28. 1. 2020.

More pictures you find on my instagram.

read more

Foxes in London

The pictures are for sale.

read more
autorská činnost Ivy Folajtárové