Úryvek z tübingenského rukopisu „Stíny“


„Nechci tam jít,“ řekla Laurície ostře.

„Na to se tě nikdo neptá,“ odvětil Chór.

„Ty nemluv, slyšíš?“ utrhla se na něj Laurície.

„No tak, nechte toho,“ křikla na ně Gácie.

„Ty se do toho nepleť,“ vyjekla na ni Laurície.

„A zrovna budu, sedíme tu už tři hodiny a nejste schopni se stále rozhodnout, kdo z vás tam půjde.“

„Běž tam ty,“ řekl Chór.

„Jo, proč by ne, běž tam,“ přidala se Laurície.

Gácie chvíli přemýšlela, dívala se z jednoho na druhého. Ticho se prohlubovalo. Čekali.

„Tak dobře,“ řekla tiše, „půjdu tam.“

„Ale,“ vykřikla Laurície.

„Tady neplatí žádné ale, je jeden svět, jedna možnost a ty to víš. Půjdu.“

Chór polkl.

„Půjdu s tebou,“ řekla Laurície.

„Ne, sama dobře víš, že jít nemůžeš. Může jít jen jeden z nás. Vy jste jít nechtěli, půjdu tedy já.“

Atmosféra byla napjatá. Chór se roztřásl.

„Nezapomeň se vrátit,“ řekl ji.

Gácie se nepatrně usmála.

Chór ji podal kus tmavého chleba. „Na sněz to, potřebuješ mnoho sil.“

Gácie vzala okoralý kousek chleba do ruky a pomalu ho přežvýkala.

Když dojedla, řekla: „Brzy se vrátím. Do té doby, udržujte oheň.“

Chór přikývl. Pak odešla.

Laurície se třásla zimou. Chór se prošel po místnosti. Rozhlížel se pozorně kolem.  Byli tu teprve první den.

„Nechápu, proč to vždy říká,“ řekla Laurície po chvíli.

Chór na její slova nereagoval a stále si prohlížel místnost.

„Co když se nevrátí? Co když ji chytí?“ mumlala si pro sebe.

Chór ji nevnímal, zaujatý místností.

„Slyšíš?“ zařvala na něj.

Chór na to nezareagoval, dál chodil po místnosti.

„Co je to za život? Takový svět! Bez světla, tepla.  Nechci tu žít. V permanentní strachu. Slyšíš???“

Ale Chór dělá, že ji neslyší a dál chodí po místnosti. Laurície se zvedne ze země, a začne mu pěstmi bušit do zad. Chór ji chytne za zápěstí a stočí ji ruko za záda. Sevře ji v objetí.  Laurície s sebou chvíli mele, ale pak se uklidní a dá se do pláče. Zanoří se do jeho těla a poslouchá jeho dech, cítí jeho teplo.

„Tiše,“ šeptá jí, „vím, že se vrátí.“

 

autorská činnost Ivy Folajtárové